Ruotsin Suomenkielinen Ev.lut. Kansanlähetys

on osa Suomen Evankelisluterilaista Kansanlähetystä, joka on yksi Suomen Evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Kansanlähetyksen tehtävänä on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat: Egypti, Englanti, Etiopia, Japani, juutalaistyö, Kenia, Lähi-itä, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Suomessa toimii 17 piirijärjestöä ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlähetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maailmanlaajuisessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti mukana vapaaehtoisia työntekijöitä.

Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti sijaitsee Finspångissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia: Raamattu-, lähetys- ym. päiviä. Kotia vuokrataan mm. kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä Ruotsissa että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta ja pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä. Toimimme yhteistyössä seurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Järjestämme raamattuviikkoja ja -viikonloppuja sekä muuta koulutusta ja kursseja niin lähetyskodilla kuin muuallakin. Pidämme kuukausittain seurat n. 10 paikkakunnalla. Vierailemme seurakunnissa kertomassa työstämme ja pitämässä jumalanpalveluksia ja kokouksia. Tuemme paikallisia raamattu- ja lähetyspiirejä. Tarjoamme yhteistyötä erityisesti suomalaisten organisaatioille ja vierailemme pitämässä hartaustilaisuuksia niiden kokouksissa.

Huolehdimme lähettiemme ja lähettäjien välisestä yhteydenpidosta. Järjestämme tilaisuuksia, joissa kerrotaan lähetystyöstä. Pidämme lähetyskodilla erityisiä lähetyspäiviä, joilla on myös mukana nimikkolähettimme.

Julkaisemme jäsentiedotteen neljä kertaa vuodessa. Pidämme yllä kotisivuja. Pyrimme kertomaan toiminnastamme kaikilla sopivilla, niin hengellisillä kuin muillakin foorumeilla. Myymme ja välitämme sekä myös jaamme ilmaiseksi ääni- ja kuvatallenteita sekä painotuotteita evankelioimistarkoituksessa. Lähetyskodilla pidämme myyjäisiä, kirpputoria ja arpajaisia tilaisuuksien yhteydessä.

lahetyskeskus2.jpg

Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission

är en del av Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, som är en av Finska kyrkans missionsorganisationer. Dess ändamål är att förverkliga nära och fjärran missionsbefallningen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivilligheten i vår verksamhet. Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Afrika samt Oceanien. I hemlandet (Finland) finns en rikstäckande distriktsorganisation. (Totalt 18 distrikt) Folkmissionen arbetar även i Sverige bland finsktalande. Folkmissionen befrämjar evangeliserings-, förkunnelse- samt missionsuppdrag bland a. inom församlingarna. Folkmissionen utbildar missionsarbetare i Ryttylä folkhögskola i Finland för utlandsarbete och hjälper de troende att hitta sin plats vid det globala uppdraget inom Folkmissionen.