Rukousaiheita

  • Että Suomen ja Ruotsin kansat kääntyisivät pois pahoilta teiltänsä Jumalan puoleen
  • Syksyn seurakierrokset ja lähetyskodin tapahtumat
  • Työ Suomen puolella
  • Radio-ohjelmat
  • Kiitos Herralle, että Hän varustaa kaikessa, myös taloudellisesti
  • Kari ja Susanne Valkama - Raamatun käännöstyö
  • Markus ja Kia Syrjätie - Japani
  • Ari ja Mia Valkeakari Israelissa